Kontaktlista till filmdistributörer

Kontaktuppgifter till distributörerna finns också i bokningsbekräftelsen för respektive termin.
För ytterligare information, kontakta Tomas Tengmark 08-6651231, tomas.tengmark@sff-filmstudios.org

Filmlager:
Folkets Bios Filmlager, Typografgatan 5, 212 44 , Malmö, tel 040-120882


Arab Cinema in Sweden

Biografcentralen

Edge Entertainment

FilmCentrum

Folkets Bio

Folkets Hus & Parker

Lucky Dogs

Movieboosters

Njutafilm

Noble Entertainment

NonStop Entertainment

Nordisk Film

Novemberfilm

Scanbox

Studio S

SF Studios

Starlet Media

Svenska Filminstitutet

Swedish Films

TriArt Film

Twentieth Century Fox

Walt Disney

UIP