Kvarteret Korpen Kvarteret Korpen

Året är 1936, platsen Malmös fattigkvarter. Där bor Anders som drömmer om att bli författare och lämna både platsen och sin livssituationen bakom sig. I vägen står såväl klasstillhörighetens sociala bojor som Anders egna tvivel på sin förmåga. 

Filmen är digitalt restaurerad från Svenska Filminstitutet.