Jungfrukällan

Ingmar Bergman byggde sin film om jungfrun som inte kom hem från skogen på en medeltida visa om ett mirakel. Våldsskildringarna uppfattades som så råa att den svenska censuren fick kritik och New York Times kritiker baxnade.

Uppge om filmstudion vill boka filmen med undertexter. Filmen finns med svensk eller engelsk text.