Fula, skitiga och elaka Brutti, sporchi e cattivi

Med stor passion för nuet och glimten i ögat skildrade Scola efterkrigstidens Italien. Han kommenterade Italiens alla förändringar och kriser, politiska och ekonomiska och hur det påverkade de mänskliga förhållanden. Något som inte minst syns i hans satir över Roms nergångna kåkstäder i Fula, skitiga och elaka” där människorna lever i misär på en sophög som ett slags sentida motsvarighet till Vittorio De Sicas Miraklet i Milano, men utan mirakel.