Truman Show The Truman Show

Truman Burbank lever ett på ytan ytterst normalt liv på ön Seahaven. Vad han inte känner till är att Seahaven egentligen är en stor studio och att hela hans liv filmas och visas som en såpopera på TV. Hela stadens invånare, inklusive Trumans familj och vänner, är betalda skådespelare.

OBS! Denna film bokas utomlands och kostar extra.