Den enfaldige mördaren

Sven (Stellan Skarsgård) är harmynt och eftersom omgivningen har svårt att förstå vad han säger, kallas han allmänt för Idioten. När Svens mor avlider ackorderas han ut till fabrikör Höglund (Hans Alfredson), en grym och hänsynslös man som gärna utnyttjar och plågar sina närmaste. Alfredson står även för regin till "Den enfaldige mördaren" som bygger på den egna romanen "En ond man".

public/uGht9rykoOE9rOvUEbpG3uAwItBhK6sEvrBdfdOc.jpg