Lektioner i persiska Persian Lessons

Gilles skickas till koncentrationsläger men lyckas i sista stund undkomma avrättning genom att hävda att han inte är jude utan Iranier. Det väcker intresse hos lägrets kökschef Klaus Koch, som vill öppna restaurang i Teheran efter kriget och ger Gilles order att lära honom farsi. Utan att kunna språket lyckas Gilles dupera sin uppdragsgivare med nya påhittade ord varje dag. Relationen mellan honom och den misstänksamme Koch provocerar såväl tyskarna som lägrets övriga fångar. Gilles förstår att hans liv är över i samma ögonblick som hans lögn avslöjas och varje möte med Koch blir en nervös lek med döden