Fördom & Stolthet - En queer filmhistoria

Fördom & Stolthet – en queer filmhistoria är en resa genom den svenska filmhistorien sett ur ett queerperspektiv. Från Mauritz Stillers Vingarne 1916 via Bergman och Zetterling till våra dagar får HBTQI-personerna med hjälp av intervjuer sin rättmätiga plats i den svenska filmen.