Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody

Filmen följer rockbandet Queens explosionsartade uppgång till när bandet nästan splittras på grund av sångaren Freddie Mercurys urspårade livsstil och fram till den triumfartade återföreningen under Live Aid.