Uppbrott

Sång, dans och lek och kvällsförströelser vid ett romskt läger vid Årstabron i Stockholm. Med familjen Taikon.