Moa Martinson - landsmodern

Maj Wechselmann, tillsammans med Ebba Witt-Brattström, skildrar en av förra seklets mest betydelsefulla författare och en självklar frontfigur för kvinnokampen i Sverige. Genom att hämta inspiration och berättelser från sitt eget liv vände sig Martinson mot en ny och tidigare negligerad läsekrets – arbetarklassens kvinnor.